مرور برچسب

پساکرونا

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است

آینده پساکرونا، از آنِ مردم است تاثیرات شیوع کرونا بر اقتصاد جهانی و در نتیجه رکود بی‌سابقه اقتصاد کشورها، بدون شک رد ملموسی بر آینده زندگی انسان برجای خواهد…

انعطاف پذیری و ابتکار شرط بقا

نشریه «اکونومیست» به بررسی شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و ادامه قرنطینه در جهان پرداخته که درحال شکافتن تجارت جهانی است. در گزارش این نشریه آمده است کشورهایی که…

بحران اشتغال در دوران پسا کرونا

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زمستان ۱۳۹۸ را ۱۰.۶ درصد اعلام کرد. این مرکز نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال ١٣٩٨ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله…