مرور برچسب

پوشش گیاهی سوادکوه در خطر نابودی

فریاد خاموشِ سوادکوه…!

بیتا محسنی _ تقریبا تمام اهالی خطه سبز مازندران و یا مسافرانی که مسیر استان تهران را از جاده فیروزکوه به سمت شمال کشور طی می کنند، پس از گذراندن گردنه گدوک، وارد…