مرور برچسب

چین ارز مجازی دولتی مبتنی بر یوآن راه‌اندازی کرد

ارز مجازی چینی برای نجات از سقوط

بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی رسانه های خبری به نقل از گاردین، دولت چین قصد دارد در راستای کاهش ریسک استفاده از اسکناس و پول نقد در اوج بحران کرونا، طرح آزمایشی…