مرور برچسب

کارحانه تولید زیپ

مصائب تولید پوشاک در بیراهه صنعت

صنعت پوشاک ایران می‌تواند با ایجاد  اشتغال برای 800 هزار نفر، 50 درصد از پوشاک  مورد نیاز جمعیت 80 میلیون نفری ایران را تامین کند؛ اما این بخش از صنعت نیز در کنار…