مرور برچسب

کار و کارگر

اشتغال در کُما

بیتا محسنی_روزگاری پیش از این، دودکش های بلند و بود تند دود کارخانه ها برای هر نقطه ای از این سرزمین، یک هویت بود، گویی زندگی با همین ملاک نبض می زد و اهالی به گردشِ…

دستمزد ٩٩ کارگران بازنگری می‌شود

با بالا گرفتن انتقادها نسبت به تعیین دستمزد ٩٩ کارگران، جلسات بازنگری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این خصوص شروع شده است. تعیین دستمزد ٩٩ کارگران در…

معیشت منطقه‌ای نشد

موضوع تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای در سال ۹۹ در جلسه شورایعالی کار، منتفی شد. اما این تمام خواسته کارگران نیست.