مرور برچسب

کافه وکیل

واکاوی حریم خصوصی در کافه وکیل

مفهوم حریم خصوصی در زمان و مکان های مختلف تغییر می کند ُ عرف و عادت های مردم تعیین کننده محدوده حریم خصوصی استُ با این حال قانونگذار چگونه از آن حمایت می کند؟

کافه وکیل؛ قسمت چهارم

حادثه در حمل و‌نقل از مواردی است که قانون گذار همیشه آنرا پیش بینی نموده است در حوادث هوایی کدام قوانین از مسافران حمایت میکنند ؟و در صورت بروز فاجعه مسئول…

کافه وکیل؛ بخش سوم

به علت عدم آشنایی و آگاهی شهروندان با فضای مجازی ، این حوزه بستری برای وقوع جرم و آسیب به شهروندان شده است، قانون کذار چه تعریفی از این جرایم دارد و تحقیقات…

کافه وکیل؛ بخش دوم

در موضوع ایست بازرسی‌ها همواره وجاهت قانونی امر در هاله ای از ابهام بوده است آیا ایست بازرسی ها در تعارض با حریم خصوصی اشخاص است؟ و اینکه حد مجاز این…