مرور برچسب

کاهش درآمد سرانه

هفت‌خوان رستم جبران کسری بودجه

جبران کسری بودجه دولت حالا به یکی از بغرنج‌ترین چالش مسئولان اقتصادی کشور تبدیل شده است. صحبت از کسری 150 هزار میلیارد تومان بودجه است که با ابهام مواجه شده؛ چرا که…

آشوب تورم

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، درآمد سرانه طی سال‌های 90 تا 98، درآمد سرانه کشور رقمی در حدود 28 درصد کاهش داشته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند…