مرور برچسب

کتاب

کتاب در محاصره کرونا

این روزها بازار کم رمق نشر و کتاب روزگار خوشی را سپری نمی کند؛ بازاری که طی سال ها از قاچاق، گرانی کاغذ و کاهش فروش زخم خورده و حتی درون حوزه نیز از معضلاتی چون سرقت…