مرور برچسب

کووید 19

حقیقت کرونا در پس پرده سیاست

در بدو شیوع کروناویروس جدید یا کووید-۱۹ در جهان، مفامات چینی اعلام کردند که منشا انتقال این ویروس از خفاش به انسان بوده است. اما هرچه پیش‌تر می‌رویم، از حقایق…

عبور ویروس از سد دیوارها

در رابطه با روش‌های انتقال ویروس کرونا در فضاهای باز و بسته نظریه‌های مختلفی وحود دارد. هریک از این نظریه‌ها می‌توانند بر اقدامات پیش‌گیرانه مردم تاثیر منحصر به…