مرور برچسب

یونسکو

نقش جهان در مسیر خروج از یونسکو…!

آن سوی دولتخانه صفوی صاحب یک مجتمع تجاری پس از چهار سال دعوای حقوقی در نهایت توانست با رای دیوان عدالت اداری حریم میدان نقش جهان را دور بزند و اقدام به بالا بردن…