پیشتازی شهرداری ها در فروش اوراق قرضه

بیش از ۹۵ درصد از اوراق مشارکت پیش بینی شده برای سال 89 در ۹ ماهه اول سال به فروش رفت

بانک مرکزی در خبری کوتاه اعلام کرده است که از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، حدود ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت درمعرض فروش قرار گرفته که ۴۶۹۵ هزار میلیارد تومان از آن (معادل ۹۵.۸ درصد) به فروش رسیده است.

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران، این اوراق مربوط به  اوراق مشارکت دولتی – بودجه ای و همچنین شهرداری‌های تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان بوده است.

این اوراق برای دوره زمان چهار ساله و با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده است.نظر کارشناسان درباره صحت آمار متفاوت است اما همگی درباره مثبت بودن فروش اوراق مشارکت از سوی دولت توافق نظر دارند. کارشناسان بر این باورند که اوراق مشارکت از سوی دولت منتشر شده و توسط شهرداری ها به فروش رسیده است. به عقیده آنها اوراق مشارکت ابزار مناسبی برای تامین وجه غیر تورمی است و تا زمانی که فروشنده بتواند هزینه بهره را بپردازد اوراق مشارکت ابزار تامین مالی ضد تورمی مناسبی به شمار می رود. البته برای بازپرداخت می بایست اصل پول به همراه سود آن پرداخت شود و باید توانایی مالی برای این کار وجود داشته باشد. فرض بر این است که پول حاصل از فروش اوراق مشارکت صرف اجرای پروژه های زیرساخت ها و طرح های عمرانی می شود بنابراین اقدام مناسبی به شمار می رود.

بیشترین خرید و فروش در تهران

بنابر آماری که بانک مرکزی ارائه کرده است بیشترین خرید و فروش اوراق مشارکت در شهر تهران صورت گرفته است این در صورتی که نرخ خرید و فروش این اوراق در شهرهایی مثل اهواز بسیار پایین بوده است.

بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران، این اوراق مربوط به  اوراق مشارکت دولتی – بودجه ای و همچنین شهرداری‌های تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان بوده است.

این اوراق برای دوره زمان چهار ساله و با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر شده است.

استقبال پایتخت از اوراق مشارکت

شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹.۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ کل این اوراق به فروش رفته است.

همچنین شهرداری تهران بر اساس  تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برای تکمیل خط  های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ماه ۹۷  به میزان ۳.۹۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد و ۴ ساله منتشر کرده که در پایان ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  کل این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

فروش چشمگیر در مشهد

بر این اساس، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۹۹۵ میلیارد ریال  ازاین اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری شده است.

همچنین طبق تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در ۳۰ خرداد ماه ۹۸ به میزان ۳.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.

شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۵۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا پایان ۹ ماه ابتدایی سال جاری به میزان ۴.۹۹۹ میلیارد ریال  از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.

بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای طرح BRT در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸ به میزان ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که از این حجم، کل آن به فروش رفته است.

عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز

شهرداری اهواز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.

شهرداری تبریز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۸ ماهه ابتدایی سال ۹۸ به میزان ۶.۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

فروش در سایر شهرها

شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که ۵.۹۷۰ میلیارد ریال  مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

شهرداری کرج بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  برای تکمیل فاز یک خط ۲ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تا انتهای ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸  به میزان ۲.۴۹۸ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

اقدام مناسب برای جذب نقدینگی

کارشناسان بر این باورند که آمارها با ابهام مواجه است اما فروش اوراق مشارکت اقدام مناسبی برای جذب نقدینگی کشور و کنترل تورم است.

«علی حیدری»، کارشناس اقتصادی بر این باور است که به طور کلی آمارهای منتشر شده از سوی دولت قابل اعتماد نیستند اما اگر ۹۵ درصد از اوراق مشارکت در ۹ ماهه گذشته به فروش رفته باشد امیدوار کننده است.

او به «فراز» گفت: «در اقتصاد سالم هم انتشار اوراق بدهی ( قرضه یا همان اوراق مشارکت) بسیار ارزشمند و سودآور است. چراکه اقتصاد کشور در شرایط فعلی نیازمند تغییرات عمده است.»

حیدری همچنین تاکید کرد:«با توجه به کاهش سطح ارتقای اجتماعی دولت فعلی، احتمال جذب نقدینگی از این طریق با ابهام مواجه است.»

حال و با توجه به آن چه روی داده است و با توجه به برآورد اولیه و فروش اوراق در سال 98 ، می توان امیدوار بود فروش اوراق پیش بینی شده در بودجه سال 99 نیز قابل تحقق باشد و به نتیجه مورد نظر برسد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.