مرور آموزش‌عالی

آموزش‌عالی

سیاهه مهاجرت ایرانیان

از فرصت‌های تحصیلی تا کسب درآمدهای بیشتر، از بهبود وضعیت شغلی تا فشار‌های فرهنگی و سیاسی. این‌ها تنها بخش از دلایل و ریشه‌های اصلی مهاجرت در دنیا است. موضوعی که به…

کشمکش کنکور در زمانه کرونا

زمان زیادی به کنکور سراسری نمانده است و بالاخره روز گذشته در ابلاغیه وزارت بهداشت که سازمان سنجش آن را منتشر کرد، زمان برگزاری کنکور سراسری کارشناسی بدون تغییر باقی…