مرور آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

معلم؛ صدای بی‌صدا

در تقويم جمهوری اسلامی ايران، ۱۲ ارديبهشت به یادبود ترور شهید مرتضی مطهری روز معلم نام‌گذاری شده است. البته سابقه نام‌گذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به قبل از…