مرور احزاب

احزاب

اصولگرایان در بزنگاه انشقاق

چه کسانی بر صداوسیما حکومت می‌کنند؟ رییس این سازمان؟ مدیران میانی؟ یا مدیران نامرئی؟ سازوکار اداره صداوسیما چگونه است که یکی از مجریان آن ادعا کرده این سازمان علیه…

اصلاح‌طلبان در بزنگاه حیات سخت

اصولگرایان گود رقابت 1400 را خالی می‌بینند. شاید به این دلیل که به باور بسیاری جریان اصلاحات آشفته‌ترین روزهای خود رامی‌گذارند. رییس و نایب رییس شورای عالی…

آرایش نیروهای اصولگرا برای رویای 1400

ماراتن پاستور مدتی است که آغاز شده. هر چند که پاییز به سطح جامعه می‌آید و بسیاری معتقد هستند که با کمبود مخاطب نیز روبه‌رو خواهد شد. مهرداد بذرپاش از جمله حاضران…

محمد سعیدی ، یک سابقه ناتمام … !

«محمد سعیدی مدیرعامل سابق سازمان کشتیرانی بازداشت شد.» این خبر کوتاه طی دو روز اخیر در صدر اخبار بازداشت های مفاسد اقتصادی کشور قرار گرفت. خبری یک خطی که با توضیحات…

کارگزاران و آزمودن آزموده‌ها

تغییر راهبرد کارگزارانی‌ها دیگر بر کسی پوشیده نیست. هر چند در بزنگاه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ شریک شدن در قدرت به هر قیمت و تلاش برای اصلاح حاکمیت از درون.…