مرور اقتصاد ورزش

اقتصاد ورزش

کرونا پا به توپ در چمن آزادی

در حالی که آبی‌های پایتخت از کرونایی شدن ۱۲ نفر از اعضای تیم خود خبر می دهند، یک عضو هیات مدیره این باشگاه با کنایه از فدراسیون خواسته که جام قهرمانی را پیش از…

فوتبال در رویای غیر دولتی شدن

فدراسیون فوتبال ایران شاید یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای مدیریت دولتی در سال‌های اخیر بوده است. تشکیلاتی که با محبوب‌ترین رشته ورزشی کشور گره خورده و چشم…