مرور اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

برگزیت؛ دوراهی سلطه و سود

درست در روزهای پایانی مذاکرات بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بود که نزدیک بود تمام رشته‌ها بر سر «ماهی‌گیری» پنبه شوند. صنعتی که تنها یک دهم درصد از تولید ناخالص داخلی…