مرور بازرگانی

بازرگانی

گمرک در چهارراه فساد!

دریافت رشوه توسط کارمندان گمرک اتفاق تازه‌ای نیست. در تازه‌ترین خبرها سه کارمند گمرک به اتهام دریافت رشوه‌های سنگین به ۳۰ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم…

پوشک در تله انفجار قیمت!

این روزها تورم بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیر گذاشته است. هر روز ارزش پول پایین تر می آید و در مقابل آن قیمت اغلب کالاها چه ضروری و چــه غیرضروری چندین برابر می شود.…