مرور بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

جان زندگی در خطر است

بحران بی‌آبی، بحران جدی و پر خطری است که زندگی حدود ۳ میلیارد نفر را در معرض خطر قرار داده‌است. هر دقیقه ۲ کودک و سالانه یک میلیون نفر جان خود را تحت تاثیر از…

پ مثل پرستار

۱۲ می روز جهانی پرستار است. این روزها که جهان با پاندمی کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، تعداد زیادی از پرستاران در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست…