مرور بورس

بورس

بورس در مسیر اصلاح

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه 17میلیارد و 595میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 14هزار و 951میلیارد تومان در یک میلیون و 561 هزار نوبت مورد دادوستد قرار…

صعود قدرتی بورس

شاخص کل بورس تهران تا ۱۰:۳۰ دقیقه امروز شاهد رشدی بیش از ۳۲ هزار واحد بود و به همین سبب وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد. شاخص بورس در جریان معاملات امروز…

افت فشار ادامه دار بورس!

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه 2میلیارد و 347میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 2هزار و 288میلیارد تومان در 275هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص…