مرور ترجمه

ترجمه

جنگ آلمانی با کرونا

ویروس کرونا به چالشی عظیم برای آلمان تبدیل شده است. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با این ویروس ساختار فعالیت های خود را تغییر داده است. پیام تلویزیونی آنگلا…

کرونا مثبت، حکمِ مرگ نیست!

بسیاری فکر می‌کنند که اگر نتیجه آزمایش کرونای آن‌ها مثبت باشد، به پایان دنیا رسیده‌اند. اما چنین نیست. با مقایسه‌ای ساده میان آمار ابتلا و نرخ مرگ و میر می‌توان…

کرونا جنگ نفت به پا کرد

از تاثیرات شیوع کروناویروس بر اقتصاد خرد کشورها که بگذریم، تاثیرات همه‌گیر شدن این ویروس بر اقتصاد کلان و بین‌المللی مخرب‌تر از هر بحران دیگری بوده است. بازار…