مرور ترجمه

ترجمه

تحصیل دختران، ناجی اقتصاد جهان

دستیابی زنان و دختران به حقوق اولیه‌شان، به نفع تمام دولت‌های جهان است. برای مثال، اگر تمام دختران بتوانند تحصیلات راهنمایی خود را به پایان برسانند، تولید ناخالص…

۵ قانون دورکاری برای مدیران

پیش از پاندمی کرونا، درصد کمی از کارکنان جهان، در حالت معمول، دورکاری می‌کردند. امروز اما، با شیوع گسترده ویروس در جهان، میلیون‌ها شاغل از خانه‌هاشان ساعات کاری…