مرور جامعه

جامعه

جنگ آلمانی با کرونا

ویروس کرونا به چالشی عظیم برای آلمان تبدیل شده است. دولت فدرال آلمان برای مبارزه با این ویروس ساختار فعالیت های خود را تغییر داده است. پیام تلویزیونی آنگلا…

سال ۹۸ در ۹۸ ثانیه

سال بد، سال باد، سال اشک، سالی که با هجوم سیل به هم‌وطنان‌مان تحویل شد. و اکنون این سال تا ۴۸ساعت دیگر به پایان می‌رسد درحالی که سراسر ایران…

آغاز با ضربان ضعیف نبض اقتصاد

اگر پای ویروس کرونا به کشور باز نشده بود، برای نوشتن از چالش‌های اقتصادی سال ۹۹ به اندازه کافی فهرستی بلند بالا در دست داشتیم. حالا که کرونا نفس اقتصاد ایران را نیز…

دلهره اقتصادِ پساکرونا

با ادامه بحران شیوع ویروس کرونا، نگرانی‌هایی درباره وضعیت اقتصاد پس از پایان این بیماری در بین صحبت‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد؛ اینکه با وجود نرخ…

زخم کرونا بر بازار بیمار نشر

کرونا، مهمان ناخوانده این روزهاست که ردپایش نه تنها در حوزه های مختلف پیدا می شود بلکه بخش مهمی از هر خبر و گزارشی را نیز به خود اختصاص داده است حتی اگر خبر، صرفا…

بزرگان جهانِ فناوری در بزنگاه

شیوع کرونا بر روی غول های بزرگ فناوری به ویژه 5 غول بزرگ آمریکا اثرات بسیار منفی برجای گذاشته است. افت ارزش سهام، آنهم در شرایطی که برعکس تمامی کشورها سهام شرکت های…