مرور جامعه

جامعه

۱۰ کشور که بهشت زنان دنیاست

سال‌های درازی است که دغدغه برابری حقوق زن و مرد، به یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع مدنی و برخی دولت‌ها تبدیل شده است. برخی از کشورهای جهان، در نتیحه فشار…

رزمندگان دیروز گرسنگان امروز!

ساعاتی پیش تعدادی از بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی که در شهرستان شوش ساکن هستند در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت همسان‌سازی حقوق‌ها و همچنین نابرابری حقوق‌ها با…