مرور برچسب

استاندار

«اسبق» یا «سابق»؛ مسئله این است

«استاندار اسبق خوزستان بازداشت شد». این خبری بود که دیروز برای مدتی سوالات و ابهامات زیادی به وجود آورد. فارغ از درستی یا نادرستی خبر بازداشت شدن یکی از استانداران…