مرور برچسب

اصلاح بودجه 1400

گذر بودجه از خوان اول

لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1400 فعلاً از خان اول بهارستان عبور کرد و روز گذشته کلیات این بودجه با 23 رأی مثبت در برابر 19 رأی منفی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه…

بودجه کم رمق میراث در 1400

حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگریِ کشور روزهای پر فراز و نشیبی را از سال ٩٨ تا این لحظه سپری کرده است؛ روزهایی پر از اتفاق و حادثه که باعث شد تا این…

همدستی عوامل رشد تورم در 1400

دولت دررسیدن به هدف‌گذاری تورمی سال 99 که 22 درصد تعیین کرده بود تابه این‌جاری کار که آمارها نشان از تورمی حدوداً 30 درصدی هست، موفق نبود. این عدم توفیق دولت در…