مرور برچسب

اعتراضات آبان‌ماه

سال ۹۸ در ۹۸ ثانیه

سال بد، سال باد، سال اشک، سالی که با هجوم سیل به هم‌وطنان‌مان تحویل شد. و اکنون این سال تا ۴۸ساعت دیگر به پایان می‌رسد درحالی که سراسر ایران…