مرور برچسب

اعتراضات کارگری

دومینوی اعتصاب در جنوب

از هفتم مرداد که یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب‌زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد تا چند هفته قبل از آن که در ۲۲ خردادماه، کارگری به نام…

مصایب حفاری

کارگران شرکت ملی حفاری خوزستان چند روزی است که در میانه کرونا دست به اعتراض زده‌اند. با این حال اعتراضات این کارگران تنها محدود به امروز نیست. مشکلاتی آشنا مثل…