مرور برچسب

افزایش جمعیت

نسل ایرانیان کی منقرض می‌شود؟

نتایج تحقیقات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکایت از کاهش شدید نرخ رشد جمعیت کشور دارد. برای اولین بار در تاریخ کشور میزان نرخ رشد جمعیت به کم‌تر از یک درصد…