مرور برچسب

اقتصاد ایران

رییس خانه صنعت‌کاران ایران: دولت دست از تصدی‌گری تولید بردارد و آن‌را به مردم بسپارد/ نیاز…

«دولت باید تنها نقش حمایتی از تولیدکننده داشته باشد». این‌را رییس خانه صنعت‌کاران ایران می‌گوید. او معتقد است دولت باید نظارت‌های پیشین را جایگزین نظارت‌های پسین…

قیر، قیف، رانت

چندی پیش مجلس یازدهم دو فوریت تخصیص دو میلیون تن قیر رایگان به پیمان‌کاران را تصویب کرد. به‌تازگی نیز با کلیت یک میلیون تن آن موافقت شده‌است. این…