مرور برچسب

اقتصاد هوشمند

نشان اعتباری؛ کامیابی یک پروژه ملی

«از خرداد سال ۱۳۹۶ مقدمات ورود اسناد تجاری و اوراق بهادار به بستر دیجیتال فراهم شد؛ مسیر پر پیچ و خمی که دست کم در نظام بانکی، بانک ملی برای تحقق آن یک تنه…