مرور برچسب

امور بین الملل

در گفت‌وگو با فریدون مجلسی مطرح شد: ۸۰ میلیارد دلار ایران در کدام کشورها بلوکه است؟

نخستین تحریم جامع بر ضد ایران، تحریم بریتانیا علیه ایران به‌منظور واکنش در برابر انتخاب «دکتر محمد مصدق» به عنوان وزیر امورخارجه بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را…