مرور برچسب

انتشار اوراق بدهی

پیش فروش نفت بر لبه تیغ صادرات

«کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد، بگوید که راه حل چیست؟» این بخشی از کنایه‌های تند حسن روحانی در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت در برابر منتقدان دولت بود. ماجرا اما به…

بسته جدید برای مهار تورم

پیش بینی‌ها از نرخ تورم کشور در سال جدید، اعداد و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. اما فارغ از تمام این تفاوت‌ها، دیگر بر کسی پوشیده نیست که با وجود تحریم‌ها، کاهش بهای…