مرور برچسب

اکونومیست

انعطاف پذیری و ابتکار شرط بقا

نشریه «اکونومیست» به بررسی شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و ادامه قرنطینه در جهان پرداخته که درحال شکافتن تجارت جهانی است. در گزارش این نشریه آمده است کشورهایی که…