مرور برچسب

بازار باز

۱۰ حراج دولتی در یک نگاه

حراج هفتگی اوراق بدهی دولتی به ایستگاه دهم رسید. اوراقی که با نرخ سود و زمان سررسید معین، هر هفته در عملیات بازار باز به فروش می‌رسند تا با این راهکار تازه، بدون خلق…

نرخ سود بانکی در کریدور بازار باز

برای نخستین‌بار بانک مرکزی مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار و نه روش‌های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده؛ خبری که رییس کل بانک مرکزی در…