مرور برچسب

بحران اقتصادی

ازدواج‌ها و طلاق‌های فوری

براساس داده‌های سازمان ثبت‌احوال کشور، میانگین عمر ازدواج به 9 سال رسیده است و تعداد ازدواج‌های ثبت شده حدوداً ۳ برابر طلاق است. بالاترین میزان طلاق در استان…