مرور برچسب

بحران مسکن

خانه های پوچ برای کنترل بازار مسکن!

طی دهه های اخیر هربار که قیمت مسکن و اجاره بهای آن افزایش پیدا می کند، مسوولان طرحی را از گنجه بیرون می آورند که از منظر آن ها مشکلات را حل خواهد کرد. طرح ها و لایحه…

مسکن گیر کرده در گلوگاه بحران

اردیبهشت امسال بود بازار مسکن برای چندمین بار در یک دهه اخیر با انفجار قیمت ها مواجه شد. پس از افزایش ناگهانی قیمت ها بود که دستور داده شد تا قیمت فروش و اجاره ها…

تیر خلاص به اجاره‌بها!

امروز که بیش از هفت سال از سکان داری دولت تدبیر و امید در ساختمان پاستور می‌گذرد، بازار مسکن در اوج بحران خود ایستاده و روند صعودی قیمت ها، بار تازه ای بر نگرانی های…