مرور برچسب

بحران

آغاز با ضربان ضعیف نبض اقتصاد

اگر پای ویروس کرونا به کشور باز نشده بود، برای نوشتن از چالش‌های اقتصادی سال ۹۹ به اندازه کافی فهرستی بلند بالا در دست داشتیم. حالا که کرونا نفس اقتصاد ایران را نیز…