مرور برچسب

بودجه سال ۹۹

تهران در محاصره سوداگران قانونی!

آسمان غبارآلود و کدر، خیابان های پرهیاهو و ترافیک سنگین، وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی، عبور و مرور اتوبوس‌های فرسوده و واگن‌های قدیمی و ناچیز مترو، اوضاع نا به سامان…

سرگیجه قیمت‌ها در بازار نفت

شاید فقط تنها ویروس کرونا می‌توانست طعم سقوط را حتی برای یک بارهم که شده به قیمت نفت بچشاند. قیمتی که طی سال‌های گذشته تاکنون، صعودش اقتصادهای دنیا را به خود خیره…