مرور برچسب

بیتا محسنی

فریاد خاموشِ سوادکوه…!

بیتا محسنی _ تقریبا تمام اهالی خطه سبز مازندران و یا مسافرانی که مسیر استان تهران را از جاده فیروزکوه به سمت شمال کشور طی می کنند، پس از گذراندن گردنه گدوک، وارد…

فارابی زیرِ تیغِ کندِ شفافیت!

بیتا محسنی _ سینمای ایران در یک دهه اخیر جدا از معضلات ساختاری ، بستری برای ورود و خروج پول های مشکوک شده است. این روند با توجه به آن چه در سطر های پیش گفته شد، باعث…