مرور برچسب

تاریخ

۴۵ ثانیه ابدی در چرنوبیل

سی و چهار سال پیش در چنین روزی نیروگاه اتمی چرنوبیل فاجعه به بار آورد. دلیل اتفاق یک خطای انسانی بود که پیامدهایش تا به امروز میان ساکنین منطقه قابل مشاهده است.…