مرور برچسب

تحریم دارو

دنیا در التهاب خلاصی از ماسک

اولین بارقه‌هایی رهایی از کرونا روشن شده است. انگلیس واکسیناسیون را با واکسن شرکت «فایزر» آغاز کرده و در مرحله اولین گروه‌های آسیب‌پذیر و سالمندان را واکسینه…

سوییس، میانجی ارسال دارو

سوییس از آغاز یک کانال مالی جدید برای ارسال غذا و دارو به ایران خبر داده است. اما همتی، رییس کل بانک مرکزی این ساز و کار را ناکافی دانسته است. اما ساز و کار جدید…