مرور برچسب

تعطیل نکردن تهران سیاسی است

تعطیل نکردن تهران سیاسی است

دکتر مینو محرز عضو کمیته علمی مقابله با کرونا در پاسخ به این پرسش که «چرا ستاد ملی مقابله با کرونا در برابر مهار جدی کرونا مقاومت می کند؟» پاسخ داد: اوضاع بسیار…