مرور برچسب

تکذیب وقوع انفجار در غرب تهران

تکذیب وقوع انفجار در غرب تهران

فرماندار قدس: هیچ انفجاری در شهرقدس و حتی گرمدره اتفاق نیفتاده و قطعی برق مربوط به روبروی بیمارستان ۱۲ بهمن در ساعت ۲۲ شب گذشته به مدت ۵ دقیقه بوده است. هیچ یک…