مرور برچسب

رسول سجاد

طلسم در دادگاه متهمان بانک مرکزی

دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی روز گذشته در حالی برگزار شد که متهم سجاد اسنادی از طلسم را با خود به جلسه دادگاه آورد. جلسه‌ای که در آن بیشتر…