مرور برچسب

رشد اقتصادی

نرخ رشد بر مدار صفر

نرخ رشد اقتصادی به صفر رسید. خبری کوتاه و هراس انگیز در ابتدای شنیدن که نه از زبان کارشناسان و رسانه ها که از طریق مرکز آمار ایران اعلام شد. رئیس مرکز آمار ایران از…