مرور برچسب

روابط ایران و چین

ناپیداهای یک پیمان مجهول !

انتقادات بی سابقه رییس جمهوری پیشین کشور، محمود احمدی نژاد، بار دیگر پای ماجرای قراداد تجاری با چین را به میان کشید. قراردادی ۲۵ ساله که هرچند از جزییات آن،…