مرور برچسب

شاخص بورس

بورس زیر تیغ بودجه

شاخص بورس در حال رشد است اما کارشناسان این رشد بی رویه را برای اقتصاد کشور چندان خوشایند نمی دانند. اگر تحلیل تکنیکال و بنیادی را به خوبی آموخته اید، از «الیوت و…