مرور برچسب

صادرات

نفس تنگی بازار ایران

بازار آخرین ماه سال با گسترش ویروس کرونا شاید بدترین روزهای خود را سپری می‌کند؛ روزهایی که هر ساله با هر چه نزدیک‌تر شدن به سال جدید بازار را از خوراکی گرفته تا…

سرنوشت صادرات ایران زیر تیغ کرونا

درحالی که خبرها حاکی از آن است که عراق مرز را به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران بسته و هزار کامیون در مهران معطل مانده‌اند اما حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک…

تلاش ملی برای حمایت از کالای ملی

بانک ملی ایران به منظور تحقق رونق تولید، سیاست کمک به کارخانه‌ها و ایجاد اشتغال پایدار، پرداخت هدفمند تسهیلات را در پیش گرفته درحالی که در چند سال اخیر این سیاست…

مناقشه ادامه دار بر سر FATF

درحالی مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT، یکی از لوایح چهارگانه FATF، دوم بهمن‌ماه امسال به پایان رسید که یک عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «فراز»…