مرور برچسب

صنعت خودروسازی

این غول های ورشکسته!

صنعت خودروسازی در ایران انحصاری و غیررقابتی است. این البته حرف جدیدی نیست و بارها گفته شده است. ایران‌خودرو و سایپا اما سال ها است که در این وضعیت کاملا انحصاری…