مرور برچسب

طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی

تکرار طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی

دستور کار جلسات علنی مجلس در نخستین هفته آذر ماه ۹۹ اعلام شد که بر این اساس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت های…